frm

Scandinavia: Ozonbehandling av anus

Farväl, Europa: nu gå vi. Detta är det sista av oss, i dessa trakter, i vår gamla stil: ty nu gå vi mot det som för oss skall bli Ragnarök. Ulven i Sachsen är bunden, så gott banden kunna hålla; men Midgårdsormen vältrar ännu i de yttre mörkren, och mot honom gå vi nu, för att nå vårt ödes fullbordan. Farväl, o Europa, och tack för vadsom varit: ha vi stundom befunnits svåra att ha i maten, är det dock överståndet nu och om framdeles vi svenskar någon gång dyka upp på slagfält här, skall det ske städat och milt, med portföljer, för hållandet av högtidstal; men med pik och musköt aldrig mera… Vi skola alltjämt åstadkomma en och annan skepnad värd uppmärksamhet, en och annan storhet att för världen betrakta. I blomsterforskning, andeskådning, drillar av blonda nordiska näktergalar, och annat sådant, skola vi ännu kunna framvisa ett och annat förunderligt ting, men sådant skall te sig en smula tunt och substanslöst bredvid det gamla.

2 Likes

my search continues

With cock and nutmeg, nevermore.

Whoa.

that’s right

1 Like

The twist? She’s talking about Peter Madsen, the submarine guy. I love women.

1 Like

Sent på bollen visst, men jag trodde faktiskt inte att jag skulle få se Mattis stå på scenen och säga det hon sade. All heder till min gamla vän, och Manosfärens reaktioner har visat att det var värt det.

First case of Corona-virus in Sweden is in my town of roughly 150 000 people. Pray for Mudrock.

Supposedly the infected person did a good job of isolating herself, but still. I’d bet money she’s been in Wuhan doing some kind of bullshit church work.

1 Like

I’ll petition the Allfather to grant you a swift death. Best I can do.

But really, 2019-nCoV is apparently super racist and doesn’t even kill white people. Everything’s going to be juuust fine.

15 of 16 still not working, eh?

I mean, the article even says it outright. If you don’t subsidize their wages no one is going to hire them.

lol https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/pappa-i-hassleholm-kan-fa-fem-ars-fangelse-for-hedersvald-misshandlade-dotter-med-kebabspett

remove kebab

1 Like

love this country https://www.svt.se/nyheter/inrikes/liam-en-av-killarna-urinerade-pa-mig

1 Like

Have you considered Swexit?

i have considered lifexit

This happened all the time when I was a kid. In fact, I wonder what the alleged victim did to provoke this kind of attack. Perhaps he used a racial epithet? Anyway, he probably deserved to be bashed and forced to drink urine. It all comes back to disinvestment in the outer suburbs.

:neutral: